DGA Personeelsadvies
Speulderbos 5
1447 TG Purmerend

Contact:

T. 0299 - 465536
M. 06 - 53434851
E. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
 

Jan 2011 Gezondheid & Solliciteren

Gezondheid en solliciteren

 

Onlangs had ik met een kandidaat, die via ons in een sollicitatietraject liep, een aardig gesprek over het doen van mededelingen over zijn gezondheid in het sollicitatiegesprek bij de betreffende organisatie. De solliciterende man vroeg zich af, of en zo ja, in hoeverre hij iets moest zeggen over een bepaalde aandoening waaraan hij al jaren leed.

 

Zaken ten aanzien van de gezondheid van de kandidaat mogen (wettelijk) tijdens het sollicitatieproces geen rol spelen tenzij de functie dit vereist. In onze NVP Sollicitatiecode staat te lezen dat slechts die informatie aan de kandidaat wordt gevraagd die nodig is voor een beoordeling van de geschiktheid voor de functie. Daarnaast wordt in de code nog eens benadrukt dat medisch onderzoek in verband met de aanstelling slechts mag plaatsvinden indien er aan de vervulling van de functie bijzondere eisen op het punt van de medische geschiktheid moeten worden gesteld.

 

Echter een sollicitant is ook gehouden de arbeidsorganisatie alle informatie te verschaffen die deze nodig heeft om een waar en getrouw beeld te krijgen van de geschiktheid van de sollicitant voor de vacante functie. Mijn mening is dat, in de vertrouwelijkheid van het sollicitatiegesprek, alles zo open en eerlijk mogelijk besproken moet kunnen worden. Uiteraard altijd mits het relevant is voor de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat en/of de uitvoering van de vacante functie.

 

Een recruiter/selecteur mag dus niet vragen naar gezondheidsaspecten, indien dit niet relevant is, en als hij dit wel doet hoeft de kandidaat hier niet op te antwoorden. Echter een kandidaat heeft het doel te worden aangesteld op de functie en wil het liefst situaties die de sfeer van het gesprek negatief kunnen beïnvloeden, zoals het niet beantwoorden van een vraag, vermijden. Een en ander kan, hoe onrechtvaardig wellicht ook, leiden tot een vervelende spagaat.

 

Mijn ervaring is dat, indien hiertoe aanleiding bestaat, het in eigen hand houden van hetgeen de kandidaat kwijt wil over zijn/haar gezondheid de beste weg is en blijft. Dus niet afwachten tot een, al of niet terechte, vraag dienaangaande wordt gesteld maar zelf het initiatief nemen om je eigen verhaal te vertellen. Daarbij is de eigen beoordeling van de kandidaat of die informatie relevant is voor een goede uitoefening van de functie natuurlijk van belang .

 

Onze kandidaat is overigens, ondanks het feit dat hij zelf zijn aandoening heeft gemeld, aangesteld in de functie en hij vervult deze met succes.

 

Rini de Groot

Lid Commissie NVP Sollicitatiecode

 

[inzet]

De NVP Sollicitatiecode bevat basisregels die arbeidsorganisaties, bedrijfsleven en overheid, naar het oordeel van de NVP in acht behoren te nemen bij het werving- en selectieproces. De Commissie NVP Sollicitatiecode maakt zich sterk voor acceptatie en implementatie van deze Code. Ook neemt de Commissie publiekelijk standpunten in over onderwerpen op het gebied van werving en selectie, die samenhangen met de Code. Kijk voor meer informatie over de NVP Sollicitatiecode, de Commissie en de Klachteninstantie op www.nvp-plaza.nl/sollicitatiecode.